topmenu

Menu
examenorganisatie

Eind- en toetstermen examens

Examenaviesburo kan ook de eind- en toetstermen voor uw examens opstellen. Deze worden over het algemeen ontwikkeld in overleg tussen uw inhoudsdeskundigen en onze onderwijskundigen.

De basis voor het project van examenontwikkeling zijn de gegeven eindtermen. Deze eindtermen vormen de algemene leerdoelen waaraan een professional binnen het vakgebied moet voldoen. Dit betekent dat een eindterm in vrij algemene en abstracte termen is beschreven. De eindterm geeft nog onvoldoende houvast voor het maken van een examenvraag. Vanuit iedere eindterm zijn daarom meerdere toetstermen geformuleerd. Een toetsterm bevat een heldere en eenduidig geformuleerde omschrijving van het gewenste gedrag dat een kandidaat moet kunnen vertonen als bewijs dat het beoogde leerresultaat is bereikt.

Nieuws:

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?