topmenu

Menu
examenorganisatie

Eind- en toetstermen examens

Examenaviesburo kan ook de eind- en toetstermen voor uw examens opstellen. Deze worden over het algemeen ontwikkeld in overleg tussen uw inhoudsdeskundigen en onze onderwijskundigen.

De basis voor het project van examenontwikkeling zijn de gegeven eindtermen. Deze eindtermen vormen de algemene leerdoelen waaraan een professional binnen het vakgebied moet voldoen. Dit betekent dat een eindterm in vrij algemene en abstracte termen is beschreven. De eindterm geeft nog onvoldoende houvast voor het maken van een examenvraag. Vanuit iedere eindterm zijn daarom meerdere toetstermen geformuleerd. Een toetsterm bevat een heldere en eenduidig geformuleerde omschrijving van het gewenste gedrag dat een kandidaat moet kunnen vertonen als bewijs dat het beoogde leerresultaat is bereikt.

Nieuws:

Examenadviesburo bestaat 65 jaar!

Examenadviesburo is opgericht op 9 december 1953, en nu bestaat ons bedrijf dus 65 jaar! Al 65 jaar zijn wij bezig met het examineren en certificeren van professionals. Vanaf de start van ons bedrijf geloven wij in de scheiding van opleiding en …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?