topmenu

Menu
toets

Scanner antwoordbladen

Scanner antwoordbladen
Examenadviesburo neemt schriftelijke examens af in groepen met groottes van 15 kandidaten tot ongeveer 1000 kandidaten. Om de resultaten van deze examens snel te kunnen bepalen maken we gebruik van een scanner. De kandidaten noteren hun antwoorden op formulieren die via een scanner kunnen worden ingelezen. Op de formulieren zit een barcode waarmee wij eenvoudig de formulieren kunnen koppelen aan onze backoffice Examen Management Omgeving (EMO). Nadat alle antwoorden zijn ingescand na afloop van een examen, zijn de resultaten van de kandidaten bekend en kunnen zij deze inzien in hun persoonlijke EMO-account.

Automatische analyse van de resultaten
De gegevens van de kandidaten worden ook geautomatiseerd geanalyseerd. Door middel van deze analyse kan onder andere beoordeeld worden hoe goed/slecht examenvragen zijn gemaakt en wat de gemiddelde score van de groep is. Onze examencommissie gebruikt deze informatie om examens te evalueren.

Nieuws:

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?