topmenu

Menu
Examenorganisatie

Netherlands Qualification Framework (NLQF)

In Nederland is het nationaal kwalificatiekader NLQF (Netherlands Qualification Framework) ontwikkeld. Het NLQF beschrijft alle kwalificatieniveaus binnen Nederland met één kader. Een opleider kan zijn opleidingen laten inschalen in dit kader, mits er binnen de bewuste opleiding onafhankelijke toetsing plaatsvindt.

De toetsing of u als aanbieder voor inschaling in een niveau in het NLQF/EQF in aanmerking komt richt zich op de volgende onderdelen:
1. Rechtspersoonlijkheid
2. Examinering
3. Kwaliteitsborging

Als opleider moet u onder andere aan kunnen tonen dat uw examens (punt 2) onafhankelijk getoetst zijn en/of geborgd zijn door andere organisaties. Examenadviesburo kan u hierbij ondersteunen. Door de examens te laten afnemen via Examenadviesburo toont u aan dat uw examens onafhankelijk en objectief zijn afgenomen.

NLQF Examenadviesburo

Nieuws:

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?