topmenu

Menu

Netherlands Qualification Framework

In Nederland is het nationaal kwalificatiekader NLQF (Netherlands Qualification Framework) ontwikkeld. Het NLQF beschrijft alle kwalificatieniveaus binnen Nederland via één kader. Hierdoor is het gemakkelijker geworden om opleidingen qua niveau te vergelijken, ook internationaal gezien.

U als opleider kunt uw opleidingen laten inschalen in dit kader. Daarvoor moet het NCP NLQF u eerst valideren. De validatietoets richt zich op de volgende onderdelen:
1. Rechtspersoonlijkheid
2. Examinering
3. Kwaliteitsborging

Pas wanneer u als opleider gevalideerd bent, kunt u uw opleidingen laten inschalen. Daarvoor doet u per opleiding een verzoek tot inschaling bij het NCP NLQF.

Als opleider moet u onder andere aan kunnen tonen dat er binnen uw opleidingen onafhankelijke toetsing plaatsvindt. Als onafhankelijke examenorganisatie kan Examenadviesburo u hierbij ondersteunen. Door de examens te laten ontwikkelen door en/of afnemen via Examenadviesburo toont u aan dat uw examinering onafhankelijk en objectief plaatsvindt. Daarnaast hebben wij ervaring hebben met het doen van validatie en inschalingsverzoeken bij het NCP NLQF. Examenadviesburo kan u hierbij dus ook ondersteunen.

Examenadviesburo is als organisatie al gevalideerd, dit verkort de procedure en kosten.

NLQF Examenadviesburo

  • Nieuwsbrief ontvangen?