topmenu

Menu

Persoonscertificering

Tegenwoordig is er in verscheidene branches vraag naar een systeem van persoonscertificering die voldoet aan de internationale norm ISO 9001 en ISO 27001. De belangrijkste kenmerken van deze norm zijn:

  1. Betrokkenheid van belanghebbenden bij het opstellen en onderhouden van de beroepseisen.
  2. Vastleggen van de beroepseisen en de wijze waarop de conformiteit bepaald wordt in een certificatieschema.
  3. Onafhankelijkheid bij de beoordeling of iemand aan de beroepseisen voldoet.
  4. Betrouwbaarheid van de conformiteitsbepaling.
  5. Vertrouwelijkheid van informatie.
  6. Openbaarheid van certificatieschema en beroepsregister.
  7. Mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Examenadviesburo heeft, als examinerende organisatie, ervaring met het opzetten van zulke systemen. Wij werken hierbij samen met certificerende instellingen. Is er in uw branche behoefte aan een persoonscertificeringssyteem? Wij helpen u graag.

DNV-GL

  • Nieuwsbrief ontvangen?