topmenu

Menu

Webbased register

Voor verscheidene branches heeft Examenadviesburo openbare webbased registers opgesteld. Zo hebben wij een register opgezet voor Assistent- en Kandidaat Makelaars (A-RMT en K-RMT register). Sinds 1 januari 2020 zijn deze registers overgedragen aan Stichting VastgoedCert. Het zoeken in de registers verloopt nu dan ook via de website van Stichting VastgoedCert. Voor wat betreft de hercertificering verandert er voor de A-RMT’ers en K-RMT’ers op dit moment nog niets. De eigen gegevens kan men nog steeds vinden in het SVMNIVO-account. De hercertificering voor periode 9 en periode 10 worden op de huidige manier doorgezet. Nadat men heeft voldaan aan de voorwaarden zal men worden overgezet naar een nieuw hercertificeringsstelsel vanaf periode 11. In 2020 zal Stichting VastgoedCert alle A-RMT’ers en K-RMT’ers hier verder over informeren.

In een register kunnen consumenten, werkgevers en andere betrokkenen bekijken welke personen er voor welke kwalificatie gecertificeerd zijn. Een register brengt kwaliteit op één plek samen. Ook hebben wij ervaring met het opzetten van hercertificeringstrajecten voor deze registers. Door middel van hercertificering zorgen wij ervoor dat de kennis van de gecertificeerde professionals up-to-date blijft.

Onze registers zijn gekoppeld aan onze Examen Management Omgeving (EMO) waarin de examenresultaten van kandidaten terecht komen. Er wordt eerst bepaald aan welke voorwaarden een kandidaat moet voldoen om in het register te komen. Zodra deze parameters zijn ingevoerd, gaat de rest geautomatiseerd. In EMO wordt geregistreerd (aan de hand van de examenresultaten) welke kandidaten aan de gestelde voorwaarden voldoen. Deze kandidaten worden vervolgens automatisch geïnformeerd. Een dag na het afgelegde examen ontvangt de kandidaat van ons een e-mail waarin gevraagd wordt of inschrijving in het register gewenst is. Vervolgens kan de gecertificeerde zelf (via zijn EMO-account) bijvoorbeeld de werkgever invoeren en een pasfoto uploaden. Ook kan een registratienummer worden toegewezen. De gecertificeerde kan de titel (behorende bij het register) achter zijn naam plaatsen en het unieke inschrijfnummer vermelden. Elke maand wordt door SVMNIVO aan VastgoedCert een lijst met actieve A-RMT’ers en K-RMT’ers doorgegeven. Vanaf dat moment zijn deze personen terug te vinden in het register op de website van VastgoedCert.

Voordelen van een register:

  • bijhouden van een lijst van gecertificeerden;
  • controle uitoefenen op de naleving van de reglementen van het register;
  • controleren en accrediteren van bij- en nascholing;
  • bewaken van kwaliteit door middel van jaarlijkse herregistratie na bij- en nascholing en toetsing.

 

  • Nieuwsbrief ontvangen?