topmenu

Menu

ISO-gecertificeerd

Examenadviesburo is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013.

ISO 9001:2015 (Kwaliteitsmanagementsysteem)

Examenadviesburo besteedt veel aandacht aan haar de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid. De organisatie is zo opgezet dat de examens en toetsen onafhankelijk en objectief worden gecontroleerd. De directie is voornamelijk verantwoordelijk voor het logistieke proces en het uitzetten van de langetermijnvisie. De examencommissies zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor ieder examen. Iedere examencommissie bestaat uit vakinhoudelijke deskundigen. Tijdens de examens zijn vaak onafhankelijke personen aanwezig die beoordelen of het examen goed verloopt. Daarnaast heeft Examenadviesburo voor ieder examen een bezwaar- en beroepsprocedure. De systematiek hiervan is te vergelijken met de normale rechtsgang. Dit gehele proces ligt vast in het kwaliteitshandboek van Examenadviesburo en is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015.

De klanten (examenkandidaten) en opdrachtgevers (branche en certificerende instelling) staan centraal in ons kwaliteitsbeleid en alle overige activiteiten.

Examenadviesburo stelt zich ten doel om de kwaliteit van het product en de ondernemingprestaties continu te verbeteren. Het gaat daarbij om het verbeteren van de deelprocessen, de dienstverlening en de prijs-kwaliteitverhouding, binnen de economische doelstellingen.

De directie zal optreden als voorbeeld in de zorg voor het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Alle medewerkers hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de directie hierin te volgen door het naleven van de onderlinge afspraken en het actief bevorderen van de mogelijkheden voor verbetering.

 

ISO 27001:2013 (Managementsysteem voor informatiebeveiliging)

Examenadviesburo besteedt ook veel aandacht aan haar de uitvoering van haar informatiebeveiligingsbeleid. Binnen Examenadviesburo worden verschillende soorten vertrouwelijke en privacygevoelige informatie verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de examens en de gegevens van kandidaten. Om aan te kunnen tonen dat onze organisatie haar informatiebeveiliging nu en in de toekomst geborgd heeft, heeft zij zich laten certificeren onder de norm ISO 27001:2013. ISO 27001 is de internationale norm voor informatietechnologie, beveiligingstechnieken en managementsystemen voor informatiebeveiliging. Examenadviesburo beschouwt haar informatiebeveiligingssysteem niet als een apart aspect, maar als integraal onderdeel van het totale bedrijfsproces.

Nieuws:

Examenadviesburo bestaat 65 jaar!

Examenadviesburo is opgericht op 9 december 1953, en nu bestaat ons bedrijf dus 65 jaar! Al 65 jaar zijn wij bezig met het examineren en certificeren van professionals. Vanaf de start van ons bedrijf geloven wij in de scheiding van opleiding en …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?