topmenu

Menu
Toetsontwikkeling

Ons DNA

Examenadviesburo is een organisatie die gespecialiseerd is in toetsontwikkeling, toetsafname, persoonscertificering en alle andere aspecten die met examinering te maken hebben. Onze organisatie heeft een lange historie als het gaat om examenontwikkeling. De juridische voorganger van onze organisatie is al in 1953 opgericht. Daarmee heeft de organisatie dus meer dan 60 jaar ervaring met het opzetten van examen- en certificeringstrajecten.

Ons DNA is opgebouwd uit onze missie, werkwijze, kernwaarden en visie. Hieronder staan deze uitgewerkt.

Onze missie
Als examenbureau hebben wij een duidelijke missie geformuleerd:

Het kwalificeren van de beste professionals voor bedrijven, sectoren en branches.

We willen laten zien dat wij een examenbureau zijn dat trots is op haar kandidaten en gediplomeerden. Het behalen van een diploma van Examenadviesburo toont aan dat een kandidaat bij de beste professionals van de desbetreffende markt hoort (aantrekkelijk voor werkgevers én kandidaten). Ondanks dat we een professioneel, objectief examenbureau zijn en streng moeten zijn (wat voor waarde heeft het diploma anders?) willen we ook graag dat onze kandidaten slagen en ze waar dat nodig is ondersteuning krijgen bij hun examens. Daarom zijn we transparant, persoonlijk en direct benaderbaar.

Onze werkwijze en kernwaarden – Hoe werken we aan onze missie?

(1) We zijn transparant, persoonlijk en betrokken. In ons vak is het noodzakelijk onafhankelijk en objectief te zijn. Dit mag volgens ons echter nooit transparantie, persoonlijk contact en betrokkenheid met onze opdrachtgevers en kandidaten in de weg staan. We willen onze kandidaten graag leren kennen, ze volgen in hun carrière en ze helpen waar we kunnen. Vragen en verzoeken worden altijd door ons opgepakt en persoonlijk behandeld. Daarnaast zijn we transparant: we zijn eerlijk en open, en geven inzicht in onze interne processen. Als onze kandidaten zakken voor een examen, zijn we altijd bereid ze duidelijk uit te leggen waarom ze precies zijn gezakt. We laten ze weten waar ze goed en minder hebben gescoord. Daarmee kunnen ze dan bijvoorbeeld in het geval van een herkansing gericht aan de slag. Wij willen namelijk óók dat onze kandidaten slagen.
Wij zijn altijd te bereiken per telefoon, e-mail, chat en face-to-face: onze deur staat open. Verder is feedback altijd mogelijk; alleen door middel van samenwerking met alle partijen uit een branche kunnen wij de vakbekwaamheid in een sector vergroten.

(2) We ontwikkelen goede examens waarmee de vakbekwaamheid van professionals objectief aangetoond kan worden: alleen écht goede kandidaten slagen bij ons. De branche weet zo dat gediplomeerden met een Examenadviesburo-diploma goede professionals zijn en kandidaten kunnen zich met hun Examenadviesburo-diploma onderscheiden op de arbeidsmarkt. In samenwerking met alle betrokken partijen en experts uit een branche bepalen wij eerst waaraan de ideale professional in de desbetreffende sector moet voldoen. Examenvragen- en opgaven worden in het ontwikkelingsproces altijd door meerdere experts uit het veld en toetsdeskundigen bekeken. Pas wanneer er eensgezindheid is over de kwaliteit van de vragen en de uiteindelijke toets, wordt deze in gebruik genomen.

(3) We bieden onafhankelijke en professionele examenafnames die onder extern toezicht staan. We garanderen dat examenafnames fraude-proof verlopen (je kunt alleen slagen als je écht goed bent) en creëren voor onze kandidaten de ideale examenomstandigheden, zodat ze naar hun beste kunnen hun examen kunnen maken. Daarnaast kunnen kandidaten bij ons examen doen waar en wanneer ze maar willen. Wanneer zij er klaar voor zijn, kunnen ze zo ergens op een van onze toetslocaties terecht.

Onze visie

Beroepscertificering is een dynamisch vak. Kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een bepaald beroep uit te oefenen veranderen continu door nieuwe inzichten, technieken, et cetera. Als examenbureau willen wij net zo dynamisch zijn als de arbeidsmarkt en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. We volgen de branche (werkgevers en opleiders) goed en komen met ze bijeen (klankbordmeetings) om op de hoogte te blijven van wat de sector wenst van haar professionals. Wij zorgen vervolgens dat onze examens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden die gevraagd worden in de branche. Hiermee zorgen we ervoor dat onze kandidaten een diploma hebben dat aansluit bij wat er wordt gevraagd op de arbeidsmarkt, en dat de markt de vakbekwame professionals krijgt die ze nodig heeft.

Nieuws:

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?