topmenu

Menu

Ons DNA

Examenadviesburo is een organisatie die gespecialiseerd is in toetsontwikkeling, toetsafname, persoonscertificering en alle andere aspecten die met examinering te maken hebben. Onze organisatie heeft een lange historie als het gaat om examenontwikkeling. De juridische voorganger van onze organisatie is al in 1953 opgericht. Daarmee heeft de organisatie meer dan 60 jaar ervaring met het opzetten van examen- en certificeringstrajecten.

Ons DNA is opgebouwd uit onze missie, werkwijze, kernwaarden en visie. Hieronder staan deze uitgewerkt.

Onze missie

Als examenbureau hebben wij een duidelijke missie geformuleerd:

Het kwalificeren van de beste professionals voor bedrijven, sectoren en branches.

De missie van Examenadviesburo is het kwalificeren van de beste professionals voor bedrijven, sectoren en branches. Een kandidaat die bij ons een diploma haalt, moet daar trots op kunnen zijn, omdat hij daarmee aantoont bij de beste professionals van de desbetreffende markt te horen. Een diploma van Examenadviesburo is dus aantrekkelijk voor zowel werkgevers als kandidaten. Ondanks dat we een professioneel, objectief examenbureau zijn (en dus ook streng moeten zijn in het toezicht en de beoordeling), willen we voor kandidaten transparant en klantvriendelijk zijn.

Om dit alles te bereiken zijn we ook streng voor onszelf; we staan voor onze taak en willen daarin kwaliteit leveren. We nemen geen genoegen met hoe de dingen lopen, maar zoeken steeds naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren. Verder is feedback geven altijd mogelijk; we doen daar ook echt wat mee. Wij geloven dat we de vakbekwaamheid in een sector alleen kunnen vergroten door middel van samenwerking met alle partijen uit een branche. Gaat er binnen onze organisatie iets mis, dan zullen we dat toegeven en proberen het zo goed mogelijk op te lossen voor de betrokkenen.

Onze werkwijze en kernwaarden – Hoe werken we aan onze missie?

(1) 1. We zijn transparant en benaderbaar. In ons vak is het noodzakelijk onafhankelijk en objectief te zijn. Dit mag volgens ons echter nooit transparantie en het contact met onze opdrachtgevers en kandidaten in de weg staan. Vragen en verzoeken worden altijd door ons opgepakt. Wij zijn altijd te bereiken per telefoon, e-mail, chat en face-to-face: onze deur staat open. Daarnaast zijn we transparant: we zijn eerlijk en open, en geven waar mogelijk inzicht in onze interne processen. Als onze kandidaten zakken voor een examen, laten we ze zien waar ze goed en minder hebben gescoord. Daarmee kunnen ze dan bijvoorbeeld in het geval van een herkansing gericht aan de slag.

(2) We ontwikkelen goede examens waarmee de vakbekwaamheid van professionals objectief aangetoond kan worden: alleen écht goede kandidaten slagen bij ons. De branche weet zo dat gediplomeerden met een Examenadviesburo-diploma goede professionals zijn en kandidaten kunnen zich met hun Examenadviesburo-diploma onderscheiden op de arbeidsmarkt. In samenwerking met alle betrokken partijen en experts uit een branche bepalen wij eerst waaraan de ideale professional in de desbetreffende sector moet voldoen. Examenvragen- en opgaven worden in het ontwikkelingsproces altijd door meerdere experts uit het veld en toetsdeskundigen bekeken. Pas wanneer er eensgezindheid is over de kwaliteit van de vragen en de uiteindelijke toets, wordt deze in gebruik genomen.

(3) We bieden onafhankelijke en professionele examenafnames die onder extern toezicht staan. We garanderen dat examenafnames fraude-proof verlopen (je kunt alleen slagen als je écht goed bent) en creëren voor onze kandidaten de ideale examenomstandigheden, zodat ze optimaal presteren tijdens het maken van hun examen. Daarnaast kunnen kandidaten bij ons examen doen waar en wanneer ze maar willen. Wanneer zij er klaar voor zijn, kunnen ze bij een van onze toetslocaties terecht. Bovendien nemen we informatiebeveiliging serieus en gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze kandidaten.

Onze visie

Beroepscertificering is een dynamisch vak. Kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een bepaald beroep uit te oefenen veranderen continu door nieuwe inzichten, technieken en dergelijke. Als examenbureau willen wij net zo dynamisch zijn als de arbeidsmarkt en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. We volgen de branche (werkgevers en opleiders) en komen met ze bijeen om op de hoogte te blijven van wat de sector wenst van haar professionals. Wij zorgen vervolgens dat onze examens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden die gevraagd worden in de sector. Ook de nieuwste technologische en onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van examinering volgen wij op de voet. Hiermee zorgen we ervoor dat onze kandidaten een diploma hebben dat aansluit bij wat er wordt gevraagd op de arbeidsmarkt, en dat de markt de vakbekwame professionals krijgt die ze nodig heeft.

  • Nieuwsbrief ontvangen?