topmenu

Menu

Raad van Advies (RvA)

Examenadviesburo heeft een Raad van Advies. De Raad van Advies kan onze directie gevraagd en ongevraagd adviseren over de koers en het functioneren van Examenadviesburo, en het te voeren bedrijfsbeleid. De Raad van Advies adviseert de directie inzake algemeen beleid en begroting, ondersteunt mede de uitvoering van het beleid en functioneert als klankbordgroep.

Ger Hukker

 

Bert de Jong
bert

Bert de Jong was directeur in diverse profit en non-profit organisaties en op dit moment Holding Directeur bij de NVM. Hij bekleedt bestuursfuncties bij maatschappelijke instellingen in de zorg, welzijn (Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijnstad), onderwijs (Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fluvius) en cultuur (Stichting World Statues) en bij vastgoedgerelateerde ondernemingen. Naast deze instellingen is hij betrokken als bestuurder bij verschillende stichtingen, waaronder de Stichtig Eusebius Arnhem.

Nieuws:

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?