topmenu

Menu

Raad van Advies (RvA)

Examenadviesburo heeft een Raad van Advies. De Raad van Advies kan onze directie gevraagd en ongevraagd adviseren over de koers en het functioneren van Examenadviesburo, en het te voeren bedrijfsbeleid. De Raad van Advies adviseert de directie inzake algemeen beleid en begroting, ondersteunt mede de uitvoering van het beleid en functioneert als klankbordgroep.

Ger Hukker
Ger Hukker heeft een zeer uitgebreide staat van dienst. Ger is al meer dan 40 jaar actief in de makelaardij, als makelaar, taxateur, woningmarktconsultant en (mede) eigenaar van meerdere kantoren. Hij is onder andere bestuurlijk actief geweest als voorzitter van de NVM en als voorzitter vakgroep Wonen. Verder is Ger lid hoofdbestuur MKB Nederland en lid SER. Voor meer achtergronden, zie Ger zijn LinkedIN profiel.

 

 

 

 

Bert de Jong
bert

Bert de Jong was directeur in diverse profit en non-profit organisaties en Holding Directeur bij de NVM. Hij bekleedt bestuursfuncties bij maatschappelijke instellingen in de zorg en welzijn (Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijnstad), onderwijs (Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fluvius) en cultuur (Stichting World Statues) en bij vastgoedgerelateerde ondernemingen.

  • Nieuwsbrief ontvangen?