topmenu

Menu

Toezicht

De examens die Examenadviesburo aanbiedt staat onder toezicht van externe partijen. Gelet op de maatschappelijke relevantie van het afgeven van diploma’ en certificaten, is een goed en integer toezicht dus noodzakelijk.

Hobéon
Examenadviesburo is verplicht haar examens af te nemen volgens de regels die onder andere vastliggen in certificatieschema’s en examenreglementen. Een deel van deze examens staan onder toezicht van Hobéon. Hobéon controleert of Examenadviesburo zich aan het betreffende certificatieschema houdt.

DNV-GL
Examenadviesburo is gecertificeerd onder de normen ISO 9001 (de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 27001 (de norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging). DNV-GL controleert of Examenadviesburo zich aan deze normen houdt. Eens per jaar wordt de gehele organisatie door DNV-GL doorgelicht.

Stichting Examenkamer
Stichting Examenkamer houdt toezicht op verschillende soorten examens die binnen onze organisatie worden afgenomen. Voor deze examens gelden strenge eisen voor wat betreft controle en surveillance. Stichting Examenkamer neemt zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken af en rapporteert daarover richting Examenadviesburo. Wanneer zij tekortkomingen of verbeterpunten signaleert, worden deze teruggekoppeld aan de betreffende toetslocatie. Dit is de taak van onze Regiemanager.

Het NRTO keurmerk
Examenadviesburo is lid van de NRTO. Daarmee voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen waar wij getoetst op zijn door een externe certificerende instelling. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de gedragscode, de voorwaarden en de geschillencommissie.

Gedragscode

Voorwaarden

Geschillencommissie

logo hobeonDNV-GL

examenkamer

 

  • Nieuwsbrief ontvangen?