topmenu

Menu

Toezicht

De examens die Examenadviesburo aanbiedt staat onder toezicht van externe partijen. Gelet op de maatschappelijke relevantie van het afgeven van diploma’ en certificaten, is een goed en integer toezicht dus noodzakelijk.

Hobéon
Examenadviesburo is verplicht haar examens af te nemen volgens de regels die onder andere vastliggen in certificatieschema’s en examenreglementen. Een deel van deze examens staan onder toezicht van Hobéon. Hobéon controleert of Examenadviesburo zich aan het betreffende certificatieschema houdt.

DEKRA Certification (voorheen Kema Quality)
Examenadviesburo is gecertificeerd onder de normen ISO 9001 (de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 27001 (de norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging). DEKRA Certification controleert of Examenadviesburo zich aan deze normen houdt. Eens per jaar wordt de gehele organisatie door DEKRA doorgelicht.

Stichting Examenkamer
Stichting Examenkamer houdt toezicht op verschillende soorten examens die binnen onze organisatie worden afgenomen. Voor deze examens gelden strenge eisen voor wat betreft controle en surveillance. Stichting Examenkamer neemt zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken af en rapporteert daarover richting Examenadviesburo. Wanneer zij tekortkomingen of verbeterpunten signaleert, worden deze teruggekoppeld aan de betreffende toetslocatie. Dit is de taak van onze Regiemanager.

logo hobeonDEKRA-SIEGEL-5935_RGB_bijgsneden

examenkamer

 

  • Nieuwsbrief ontvangen?