topmenu

Menu
Toetsafname

Toezicht

Toezichthouders zijn noodzakelijk bij de afname van examens. De examens die wij aanbieden staan vaak onder toezicht van twee externe partijen. Gelet op de maatschappelijke relevantie van het afgeven van diploma’ en certificaten, is een goed en integer toezicht dus noodzakelijk.

Hobéon
Examenadviesburo is verplicht haar examens af te nemen volgens de regels die onder andere vastliggen in certificatieschema’s en examenreglementen. Een deel van deze examens staan onder toezicht van Hobéon. Hobéon controleert of Examenadviesburo zich aan de richtlijnen houdt. Eens per jaar wordt de gehele organisatie door DEKRA doorgelicht.

DEKRA Certification (voorheen Kema Quality)
Examenadviesburo is gecertificeerd onder de normen ISO 9001 (de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 27001 (de norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging). DEKRA Certification (voorheen Kema Quality) controleert of Examenadviesburo zich aan deze normen houdt. Eens per jaar wordt de gehele organisatie door DEKRA doorgelicht.

DEKRA-SIEGEL-5935_RGB_bijgsneden

Stichting Examenkamer
Stichting Examenkamer houdt toezicht op verschillende soorten examens die binnen onze organisatie worden afgenomen. Voor deze examens gelden strenge eisen voor wat betreft controle en toezicht. De Examenkamer neemt zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken af en rapporteert daarover richting Examenadviesburo. Wanneer zij tekortkomingen of verbeterpunten signaleren, dienen deze te worden teruggekoppeld aan de betreffende toetslocatie. Dit is de taak van onze Regiemanager.

examenkamer

Nieuws:

Examenadviesburo bestaat 65 jaar!

Examenadviesburo is opgericht op 9 december 1953, en nu bestaat ons bedrijf dus 65 jaar! Al 65 jaar zijn wij bezig met het examineren en certificeren van professionals. Vanaf de start van ons bedrijf geloven wij in de scheiding van opleiding en …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?