topmenu

Menu
Toetsafname

Toezicht

Toezichthouders zijn noodzakelijk bij de afname van examens. De examens die wij aanbieden staan vaak onder toezicht van twee externe partijen. Gelet op de maatschappelijke relevantie van het afgeven van diploma’ en certificaten, is een goed en integer toezicht dus noodzakelijk.

Hobéon
Examenadviesburo is verplicht haar examens af te nemen volgens de regels die onder andere vastliggen in certificatieschema’s en examenreglementen. Een deel van deze examens staan onder toezicht van Hobéon. Hobéon controleert of Examenadviesburo zich aan de richtlijnen houdt. Eens per jaar wordt de gehele organisatie door DEKRA doorgelicht.

DEKRA Certification (voorheen Kema Quality)
Examenadviesburo is gecertificeerd onder de normen ISO 9001 (de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 27001 (de norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging). DEKRA Certification (voorheen Kema Quality) controleert of Examenadviesburo zich aan deze normen houdt. Eens per jaar wordt de gehele organisatie door DEKRA doorgelicht.

DEKRA-SIEGEL-5935_RGB_bijgsneden

Stichting Examenkamer
Stichting Examenkamer houdt toezicht op verschillende soorten examens die binnen onze organisatie worden afgenomen. Voor deze examens gelden strenge eisen voor wat betreft controle en toezicht. De Examenkamer neemt zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken af en rapporteert daarover richting Examenadviesburo. Wanneer zij tekortkomingen of verbeterpunten signaleren, dienen deze te worden teruggekoppeld aan de betreffende toetslocatie. Dit is de taak van onze Regiemanager.

examenkamer

Nieuws:

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?