topmenu

Menu

Het meten van vaardigheden

Eerder hebben we u al geïnformeerd over het belang van een Leven Lang Leren. Om mee te kunnen draaien in onze kenniseconomie moeten mensen zowel hun kennis als vaardigheden blijven ontwikkelen. Voor een passend bijscholingstraject is het van belang om deze kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Recent heeft Examenadviesburo een Niveaumeting ontwikkeld om vaardigheden van medewerkers te meten.

Stap 1: Welke vaardigheden zijn belangrijk?
De eerste stap is vaststellen over welke vaardigheden de medewerkers moeten beschikken. Dit kan zowel branchebreed als bedrijfs- of afdelingsspecifiek zijn. Ook zijn er voor branches of beroepen vaak richtlijnen of voorschriften waar men zich aan dient te houden. Sommige beroepen hebben een beroepscompetentieprofiel, waarin staat welke competenties (vaardigheden) medewerkers moeten beheersen. Deze informatie wordt verzameld en vastgesteld en dit is de bron waar de Niveaumeting op gebaseerd kan worden. Met de vastgestelde documentatie worden casussen ontwikkeld die in de Niveaumeting worden gebruikt.

Stap 2: De Niveaumeting wordt ingevuld
Zodra de Niveaumeting ontwikkeld is, wordt deze aan de medewerkers (vanaf nu kandidaten) voorgelegd. Zij kunnen deze meting thuis maken. Om te waarborgen dat de afnameomstandigheden zoveel mogelijk gelijk worden gehouden aan die van een regulier examen, moeten de kandidaten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Op die manier is de kwaliteit van de Niveaumeting gewaarborgd en is de uitkomst van waarde.

Stap 3: Rapportage
Iedere kandidaat ontvangt een persoonlijke rapportage. Door de Niveaumeting te maken, krijgt de kandidaat inzicht hoe het met zijn of haar vaardigheden is gesteld ten opzichte van alle andere mensen in de branche.
Ook wordt er een globale rapportage aan de opdrachtgever gestuurd. In deze globale rapportage wordt aangegeven welke vaardigheden beheerst worden en welke vaardigheden bij voorkeur in een bijscholingstraject opgenomen kunnen worden, omdat de gemiddelde kandidaat hier niet hoog genoeg op scoort. Zo hebt u een nulpunt om de bijscholing op af te stemmen.

Hoe zit de niveaumeting eruit?
De Niveaumeting van de vaardigheden kan bestaan uit drie onderdelen:

  1. Het eerste deel bestaat uit een praktijkgerichte opdracht, waarin de kandidaat zichzelf kort filmt gedurende zijn of haar werk. In de beschrijving van de opdracht staat een aantal eisen waar de kandidaat aan moet voldoen.
  2. Het tweede deel van de Niveaumeting bestaat uit een webcamtest. In deze webcamtest wordt de kandidaten een aantal situaties voorgelegd uit de praktijk. Middels een webcam reageert de kandidaat op deze situaties.
  3. Het derde onderdeel is een situatiebeoordelingstest, waarin de kandidaat een aantal situaties voorgelegd krijgt met een viertal reacties. Deze reactie gaat de kandidaat vervolgens ordenen van meest passend naar minst passend.

Het resultaat van de Niveaumeting: gerichte bijscholing voor alle medewerkers. Wilt u ook een Niveaumeting voor uw medewerkers? Laat het ons weten en we denken met u mee!

  • Nieuwsbrief ontvangen?