topmenu

Menu

Inzicht in de branche met een Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet je welke onderwerpen er in de bijscholing aan bod moeten komen, en wat is het nulpunt vanwaar alles wordt opgebouwd? Examenadviesburo kan u hierbij helpen!

Stap 1: Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk?
De eerste stap is vaststellen over welke kennis en vaardigheden de medewerkers moeten beschikken. Dit kan zowel branchebreed als bedrijfs- of afdelingsspecifiek zijn. Binnen Examenadviesburo is er bijvoorbeeld een handboek ontwikkeld waarin medewerkers alles terug kunnen vinden over het bedrijf, de producten en de processen. Ook zijn er voor branches of beroepen vaak richtlijnen of voorschriften waar men zich aan dient te houden. Deze informatie moet worden verzameld en vastgesteld, zodat er een bron is waar de Niveaumeting op gebaseerd kan worden.
Met de vastgestelde documentatie worden vragen ontwikkeld die in de Niveaumeting worden gebruikt.

Stap 2: De Niveaumeting wordt ingevuld
Zodra de vragen ontwikkeld zijn, worden deze aan de deelnemers voorgelegd. Het is aan te raden om zo min mogelijk toetsmomenten te hebben, zodat onderlinge beïnvloeding wordt voorkomen. Zo heeft elke deelnemer een eerlijke kans om goed te scoren.
De Niveaumeting is geen examen: men kan er niet voor slagen of zakken. Wel heeft het de voorkeur om de afnameomstandigheden zoveel mogelijk gelijk te houden aan die van een regulier examen. Op die manier is de kwaliteit van de Niveaumeting gewaarborgd en is de uitkomst van waarde. Een ander voordeel hiervan is dat de deelnemers wennen aan een toetsvorm voor hun bijscholing. Ik ben namelijk van mening dat een hercertificeringstoets beter is dan het volgen van een klassikale cursus, omdat men hier vaak meer van leert. Hierover zal ik in de volgende nieuwsbrief meer vertellen.

Stap 3: Benchmarking en rapportage
Nadat alle deelnemers de Niveaumeting hebben ingevuld, komt er een individuele rapportage uit. Op deze rapportage ziet de deelnemer terug hoe hij/zij per onderdeel en totaal heeft gepresteerd ten opzichte van de andere deelnemers. Op die manier weet de deelnemer aan welke onderdelen hij of zij nog extra aandacht moet besteden, om net zo goed als of beter dan de andere deelnemers te worden.
Ook wordt er een globale rapportage aan de opdrachtgever gestuurd. In deze globale rapportage wordt aangegeven welke onderdelen goed worden beantwoord en welke thema’s bij voorkeur in een bijscholingstraject opgenomen dienen te worden, omdat de gemiddelde deelnemer hier niet hoog op scoort. Zo hebt u een nulpunt om de bijscholing op af te stemmen.

Het resultaat van de Niveaumeting: gerichte bijscholing voor alle deelnemers. Op die manier bent u ervan verzekerd dat de hercertificering die u aanbiedt daadwerkelijk meerwaarde heeft voor uw medewerkers én voor de kwaliteit van uw organisatie.
Examenadviesburo ontwikkelde voor haar eigen medewerkers al een Niveaumeting. Wilt u dat ook? Laat het ons weten en we denken met u mee!

  • Nieuwsbrief ontvangen?