BLOG

Formatief en summatief toetsen: wat is het verschil?

Voordat je aan de slag gaat met de ontwikkeling van een toets houd je altijd rekening met de vraag: wordt het een formatieve of summatieve toets. Het verschil tussen deze twee manieren van toetsing leggen we je uit.

Hét verschil tussen formatief en summatief toetsen? We leggen het je uit.

Formatief toetsen

Formatief toetsen gebruik je wanneer kandidaten moeten leren van hun toets. Er wordt dan inzicht verkregen in de mate van beheersing van de stof. Aan de hand daarvan wordt er gekeken wat een kandidaat nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van formatief toetsen is feedback. Hiermee kan de kandidaat aan de slag om zijn kennis te vergroten of om zijn vaardigheden te verbeteren.

Summatief toetsen

Summatief toetsen is over het algemeen formeler dan formatief toetsen. Vaak hangt er ook een (eind)oordeel aan vast. Een summatieve toets wordt meestal gebruikt als afsluiting van een bepaald leerproces of leeronderdeel en helpt bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld of iemand slaagt of zakt en daarmee wel of geen diploma ontvangt.

Summatief toetsen binnen Examenadviesburo

Hoe er wordt bepaald op welke manier getoetst gaat worden (formatief of summatief) hangt voornamelijk af van het doel van de toetsing. Wordt een toets gebruikt als onderdeel van het leerproces en wil je weten waar iemand zich nog verder in kan ontwikkelen? Dan werkt formatief toetsen beter.

Binnen Examenadviesburo passen we vooral summatieve toetsing toe. Er zit namelijk vrijwel altijd een oordeel (gezakt of geslaagd) vast aan onze toetsen. We zijn daarnaast een onafhankelijk examenbureau en het is daarom belangrijk dat wij objectief en betrouwbaar te toetsen. Het opleiden van examenkandidaten laten we aan opleiders over, zodat we onafhankelijke toetsing continu blijven waarborgen.

Meer weten?

Wil je nóg meer te weten komen over formatief en/of summatief toetsen? Of ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Onze onderwijskundigen staan klaar om ál je vragen omtrent dit onderwerp te beantwoorden. Neem daarnaast een kijkje op onze kennisbank voor meer inspiratie.

Aan de slag met het ontwikkelen van toetsvragen?

Wij helpen graag.