BLOG

Onze collega Miranda over de Examencommissie

Bij het ontwikkelen van een examen speelt de Examencommissie een belangrijke rol. Zo bewaken zij de kwaliteit van een examen en stellen ze de definitieve toetsvragen vast. Benieuwd naar meer? Miranda vertelt je er alles over.

Betrouwbare en valide toetsing: dat is hét uitgangspunt van de Secretaris Examencommissie!

Kun je jezelf voorstellen en vertellen over je werkzaamheden als Secretaris Examencommissie?

Mijn naam is Miranda van den Tempel-Bood en ik ben als Secretaris Examencommissie werkzaam bij Examenadviesburo. In die functie houd ik mij bezig met alles wat te maken heeft met de kwaliteit van examens, bijvoorbeeld met het vaststellen van de inhoud, de opzet en de eisen van de examens en de examenuitslagen. Het uitgangspunt daarbij is continue kwaliteitsverbetering. En ik mag nadenken over innovatieve manieren van toetsen!

Wat houdt de Examencommissie eigenlijk in en waarom is de Examencommissie zo belangrijk?

Een Examencommissie bestaat altijd uit onafhankelijke inhoudsdeskundigen en een Secretaris Examencommissie. De inhoudsdeskundigen hebben veel kennis en ervaring in het vakgebied van het betreffende examen. De Secretaris Examencommissie weet op onderwijskundig gebied alles over betrouwbare en valide toetsing. De Examencommissie besluit bijvoorbeeld, na een zorgvuldig doorlopen ontwikkeltraject, of een examen, een examenvraag of casus definitief mag worden ingezet.

Welke stappen doorloopt de Examencommissie totdat het examen wordt vastgesteld?

Voordat een vast te stellen examen bij de Examencommissie ligt, gaat daar een heel proces aan vooraf, waarbij meerdere onderwijskundigen en externe inhoudsdeskundigen betrokken zijn. Uiteindelijk komt het vast te stellen examen bij de Examencommissie terecht. Bij bijvoorbeeld een theorie-examen beoordelen de leden en Secretaris Examencommissie onafhankelijk van elkaar of de vragen kunnen worden goedgekeurd. Vragen die niet (in één keer) worden goedgekeurd, worden later in een vergadering van de Examencommissie besproken en waar mogelijk worden aanpassingen gedaan. Als de gehele Examencommissie het erover eens is dat het goede vragen zijn en een goede toets is, kan het examen worden vastgesteld!

Aan de slag met het ontwikkelen van toetsvragen?

Wij helpen graag.