topmenu

Menu

SVMNIVO

SVMNIVO is het examenbureau voor de vastgoed- en makelaardijsector. In 2001 besloot de overheid dat de titel ‘Makelaar’ niet langer een beschermde titel is. De overheid bemoeide zich vanaf dat moment niet meer met de kwaliteitseisen die aan de makelaar worden gesteld en liet dat over aan de branche. Om de kwaliteit van makelaars en taxateurs onroerende zaken te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 mede door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de Stichting VastgoedCert opgericht. SVMNIVO neemt sinds die tijd in opdracht van VastgoedCert de vastgoed- en makelaardij-examens af. Digitale theorie-examens worden afgenomen op onze toetslocaties door het hele land. SVMNIVO-kandidaten kunnen examen doen waar en wanneer ze maar willen. Ook neemt SVMNIVO meerdere malen per jaar praktijktoetsen (Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed) af. Bekijk hieronder een impressie van zo’n praktijktoets.

Website SVMNIVO

A-RMT en K-RMT-register
Voor ons label SVMNIVO (Vastgoedgerelateerd, VVE et cetera) zijn door medewerkers van SVMNIVO kwalificatiedossiers en examens ontwikkeld. Ook zijn er registers opgezet. Gediplomeerden komen in het officiële A-RMT (voor Assistent-Makelaars)- of K-RMT (voor Kandidaat-Makelaars) register, die sinds januari 2020 door VastgoedCert worden beheerd. Ingeschrevenen worden vermeld op Funda en krijgen een bijbehorende dasspeld en pas. De registers zijn openbaar: iedereen (bijvoorbeeld consumenten of werkgevers) kan hier het overzicht van gediplomeerde makelaars inzien. Om in het register te blijven staan moeten gecertificeerden telkens weer aantonen dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. De A-RMT’er dient minimaal één dag per jaar een hercertificeringscursus te volgen. De K-RMT’er dient minimaal twee dagen per jaar een hercertificeringscursus te volgen.

Website A-RMT/K-RMT

  • Nieuwsbrief ontvangen?