topmenu

Menu

Els ten Voorde

Als er vanuit de beroepswereld een vraag komt naar het laten toetsen van de beroepskrachten, dan kan Els ingeschakeld worden om te helpen bij het ontwikkelen van een beroepscompetentieprofiel. Aan de hand van een beroepscompetentieprofiel wordt de kwalificatie van het beroep verder uitgewerkt en worden uiteindelijk toetstermen ontwikkeld. Op basis van die toetstermen wordt een examen ontwikkeld. Het examen is echt maatwerk. Past een schriftelijke toets, mondeling examen of praktijktoets het beste bij de beroepsgroep?

Is het examen helemaal ontwikkeld, dan begint de afname van het examen. Het examen moet goed in de gaten gehouden worden om te kijken of het ook echt toetst wat het moet toetsen. Ook hierbij is Els betrokken. Els is bereikbaar via telefoonnummer: 088 – 732 20 20.

  • Nieuwsbrief ontvangen?