topmenu

Menu

Samenwerking met Federatie Financieel Planners (FFP)

Examenadviesburo heeft een tweetal opdrachten aangenomen van de Federatie Financieel Planners (FFP). Wij gaan FFP helpen met de examenafname van een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorie-examen zal twee keer per jaar worden afgenomen op een vast moment. Wij stellen onze COEL-locaties beschikbaar om de kandidaten van FFP te ontvangen. Het praktijkexamen zal alleen worden […]

Dit jaar heeft Examenadviesburo ervaring opgedaan met de afname en ontwikkeling van mbo-examens. Nieuwe label HEBBES! In 2019 heeft Examenadviesburo een nieuw label opgericht: HEBBES!. HEBBES! is de partner van mbo-scholen voor de centrale examens. Wij helpen mbo-scholen met de afname van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. HEBBES! kan u helpen om het […]

Ook mbo-scholen kunnen bij Examenadviesburo terecht! Veel mbo-scholen denken na over de stap naar digitale examinering of zijn hier al mee aan de slag gegaan, denk bijvoorbeeld aan de Facet-examens. Ook mbo-scholen kunnen gebruik maken van de toetscentra en overige dienstverlening van Examenadviesburo. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als u ook kunt aansluiten bij een […]

Examenadviesburo mag per jaar een aantal examendagen verzorgen voor ROC Midden Nederland. Het gaat om groepsexamens die nodig zijn voor verplegend personeel die graag een herregistratie willen in het BIG-register. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een generiek deel in de ochtend en in de middag een specialistisch deel. Op deze examendagen bieden wij verschillende […]

Certificering Hobéon De examens die Examenadviesburo aanbiedt, staan onder toezicht van externe partijen. Gelet op de maatschappelijke relevantie van het afgeven van diploma’s en certificaten is een goed en integer toezicht noodzakelijk. Examenadviesburo is verplicht haar examens af te nemen volgens de regels die onder andere vastliggen in certificatieschema’s en examenreglementen. Een deel van onze examens staan […]

Examenadviesburo is opgericht op 9 december 1953, en nu bestaat ons bedrijf dus 65 jaar! Al 65 jaar zijn wij bezig met het examineren en certificeren van professionals. Vanaf de start van ons bedrijf geloven wij in de scheiding van opleiding en examens: een organisatie moet dit niet allebei willen doen. Alleen dán kan gewaarborgd […]

Eerder hebben we u al geïnformeerd over het belang van een Leven Lang Leren. Om mee te kunnen draaien in onze kenniseconomie moeten mensen zowel hun kennis als vaardigheden blijven ontwikkelen. Voor een passend bijscholingstraject is het van belang om deze kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Recent heeft Examenadviesburo een Niveaumeting ontwikkeld om […]

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt belangrijker. We zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet je welke onderwerpen er in de bijscholing aan bod moeten komen, en wat […]

Examenadviesburo was sponsor van het “Test Publishers” congres.Examenadviesburo gaat met regelmaat naar bijeenkomsten op het vakgebied van examineren, om de marktontwikkelingen te volgen en om zichzelf te profileren. Jaarlijks organiseert de European Association of Test Publishers, E-ATP, een groot internationaal congres waar vooraanstaande organisaties die actief zijn in de Test Industry vertegenwoordigt zijn. Het gaat bijvoorbeeld om […]

Een organisatie die gebruik maakt van de diensten van Examenadviesburo is de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is een brancheorganisatie voor incassobureaus en zet zich in om oneerlijke incasso praktijken te voorkomen. Om dit te doen hebben zij besloten om medewerkers van incassobureaus te certificeren. Vanaf 2017 moeten alle medewerkers die contact […]

  • Nieuwsbrief ontvangen?