topmenu

Menu

Certificering Hobéon

Certificering Hobéon
De examens die Examenadviesburo aanbiedt, staan onder toezicht van externe partijen. Gelet op de maatschappelijke relevantie van het afgeven van diploma’s en certificaten is een goed en integer toezicht noodzakelijk. Examenadviesburo is verplicht haar examens af te nemen volgens de regels die onder andere vastliggen in certificatieschema’s en examenreglementen.

Een deel van onze examens staan onder toezicht van Hobéon. Hobéon controleert of Examenadviesburo zich aan het betreffende certificatieschema houdt. Daarnaast is Examenadviesburo gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013. Ook hier besteedt Hobéon tijdens de audit aandacht aan.

Op 4 april 2019 is Hobéon bij ons op bezoek geweest om een audit uit te voeren voor één van onze labels. Een audit laat zien waar wij als organisatie staan, of de beoogde kwaliteit en doelen zijn behaald en waar verbeterpunten nodig zijn. Op deze manier wordt zorggedragen voor continue verbetering. Hobéon heeft Examenadviesburo getoetst op zes hoofdonderwerpen, te weten: doelstellingen, primair proces, personeel, voorzieningen,  kwaliteitszorg en resultaten.

De conclusie van Hobéon is dat Examenadviesburo voor het betreffende label voldoet aan de organisatie-eisen en proceseisen van het betreffende certificatieschema. Hobeón heeft geen tekortkomingen geconstateerd.

Onlangs hebben wij het certificaat van Hobéon in ontvangst mogen nemen!

  • Nieuwsbrief ontvangen?