topmenu

Menu
Examenorganisatie

Examenontwikkeling

Examenadviesburo kan u helpen met uw examenontwikkeling. Wij ontwikkelen diverse soorten examens, zoals bijvoorbeeld examens met gesloten vragen en/of open vragen, praktijkexamens en mondelinge examens. De centrale vraag bij het selecteren van het juiste soort examen is altijd: met welk type examen kan de benodigde kennis/vaardigheden het beste worden getoetst? Het soort examen kan worden bepaald door u, maar onze onderwijskundigen adviseren u uiteraard graag. Daarnaast kunnen wij uw examens op diverse manieren afnemen. Uw kandidaten kunnen individueel bij ons terecht voor een digitale toets op een van onze +/- 30 toetslocaties, maar we hebben ook ruime ervaring met het organiseren van bijvoorbeeld grote schriftelijke groepsexamens.

Meerkeuze en/of open vragen?
Wij kunnen toetsen voor u ontwikkelen met meerkeuze- en/of open vragen aan de hand van eind- en toetstermen die door u of ons worden opgesteld. Meerkeuzevragen en open vragen hebben beide voor- en nadelen. Het voordeel van meerkeuzevragen is bijvoorbeeld dat subjectiviteit bij de beoordeling uitgesloten wordt (het juiste antwoord staat immers al volledig vast) en dat kandidaten in het geval van een digitale afname direct na afloop de uitslag op hun scherm te zien kunnen krijgen. Examens met open vragen bieden meer mogelijkheden als (1) creativiteit of originaliteit een belangrijke rol spelen, (2) als het doel is complexere vaardigheden te toetsen, bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, of (3) als het kennisdomein omvangrijk is. De kandidaat heeft bij open vragen meer vrijheid en ruimte voor de beantwoording van een vraag.

Praktijktoetsen
Met de praktijktoets worden de praktijkkennis en vaardigheden van een kandidaat getoetst. Tijdens de praktijktoetsen die wij vanuit het label SVMNIVO organiseren voor de vastgoed- en makelaardij-branche dienen kandidaten bijvoorbeeld een bepaald object (woon- of bedrijfspand) te taxeren. Zij lopen dan in kleine groepjes onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder door het gebouw heen. Bekijk hier een impressie van zo’n toets.

Mondelinge examens
Vragen bij mondelinge examens gaan vaak meer over inzicht en praktische vaardigheden dan over feitenkennis. Bij deze examens dient de kandidaat in een rollenspel, gesprek of presentatie aan te tonen dat hij of zij deze inzichten en vaardigheden bezit. Bij mondelinge examens is over het algemeen een assessor (een persoon die de kandidaat vragen stelt) en/of een examinator (een persoon die observeert) aanwezig. Voordelen van mondelinge examens zijn onder andere dat de kandidaat de kans heeft om creativiteit, originaliteit en mondelinge vaardigheden te tonen en dat de assessor de mogelijkheid heeft om door te vragen.

Individuele, digitale examens (Flextoetsen)
De Flextoets is een moderne vorm van individueel, digitaal toetsen. Deze moderne vorm van examineren vervangt het traditioneel toetsen op door u vastgestelde momenten in grote hallen en biedt uw kandidaten vele voordelen. Zo kan een kandidaat bijvoorbeeld zijn eigen examen inboeken waar en wanneer hij maar wil.

Thuisexamens (remote proctoring)
Examenadviesburo biedt een nieuwe examensoort aan: de thuisexamens! Met dit examen maken we gebruik van alle moderne technologieën die we op dit moment tot onze beschikking hebben. Bij het inplannen van een thuisexamen hoeft de kandidaat zelfs geen rekening meer te houden met de openingstijden van een toetslocatie en de fysieke aanwezigheid van een toezichthouder. De examenkandidaat boekt via het persoonlijk account zoals altijd een examen. De kandidaat kan de locatie helemaal zelf kiezen. Thuis, op het werk, tijdens een weekendje weg: op al deze plekken kan nu examen worden gedaan! Er is bij de examenafname geen fysiek toezicht meer aanwezig. In plaats daarvan worden er tijdens het afleggen van het examen verschillende video- en audio-opnames gemaakt die naar een externe toezichthouder worden gestuurd. Deze externe toezichthouder bekijkt achteraf de gehele opname om te zien of de examenafname goed en volgens het vastgestelde protocol is verlopen.

EVC-traject
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Heeft u nog geen diploma maar wel veel werkervaring? Kunt u aantonen dat u daardoor over de vereiste vakbekwaamheid bezit? Dan kunt u via een EVC-traject een diploma verkrijgen zonder daarvoor een regulier examen te hoeven doen.

Het EVC-traject bestaat uit drie onderdelen:

  1. Intakegesprek: aan de start van het EVC-traject vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden uw doelstellingen bepaald. Ook wordt het verdere verloop en het tijdspad van het traject besproken.
  2. Portfolio: u draagt relevant bewijsmateriaal aan om aan te tonen dat u over de beoogde competenties beschikt. Dit bewijsmateriaal wordt opgenomen in een digitaal portfolio. Een assessor beoordeelt het ingeleverde portfolio.
  3. Criteriumgericht interview: middels dit interview wordt nagegaan of u daadwerkelijk over de competenties beschikt die u met het portfolio tracht aan te tonen. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een eindrapportage.

Nieuws:

Examenadviesburo bestaat 65 jaar!

Examenadviesburo is opgericht op 9 december 1953, en nu bestaat ons bedrijf dus 65 jaar! Al 65 jaar zijn wij bezig met het examineren en certificeren van professionals. Vanaf de start van ons bedrijf geloven wij in de scheiding van opleiding en …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?