BLOG

De rol van toetstermen en toetsmatrijzen in het proces van examenontwikkeling

Examenadviesburo is gespecialiseerd in het ontwikkelen van examens. Toetstermen en toetsmatrijzen spelen hierin een cruciale rol. Wij vertellen je waarom.

Toetstermen en toetsmatrijzen hebben een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit en effectiviteit van examens. Maar wat zijn toetstermen en toetsmatrijzen precies, en hoe worden ze gebruikt in ons proces van examenontwikkeling? Wij leggen het je uit.

Wat is een toetsterm en een toetsmatrijs

Toetstermen zijn specifieke termen die de kennis en soms ook vaardigheden en competenties beschrijven die worden getoetst in een examen. Hierin wordt specifiek beschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. Een toetsmatrijs is een gestructureerd overzicht dat de verdeling van vragen over verschillende onderwerpen in een examen weergeeft. De nadruk hierbij ligt op welke onderwerpen worden getoetst en in welke verhouding. Ook geeft een toetsmatrijs weer op welk kennisniveau deze onderwerpen worden getoetst.

Bepaling van toetstermen en toetsmatrijzen

Toetsmatrijzen en toetstermen worden vaak bepaald aan de hand van relevante beroepscompetentieprofielen. Deze profielen omschrijven de vereiste kennis en vaardigheden voor een specifiek beroep of vakgebied. Door deze profielen om te zetten naar toetstermen en toetsmatrijzen, zorgen we ervoor dat de examens de vereiste kennis toetsen. Een beroepscompetentieprofiel wordt altijd opgezet in samenwerking met de specifieke branche zodat het profiel een breed draagvlak heeft.

Hoe worden ze gebruikt in het proces van examenonwikkeling?

In het proces van examenontwikkeling zijn toetstermen en toetsmatrijzen de leidraad om examenvragen te formuleren die het beoogde niveau toetsen. We hanteren hiervoor de taxonomie van Bloom, waarbij zes niveaus worden onderscheiden: kennis, begrip, toepassing, analyse, evaluatie en creëren. Door deze aanpak wordt de consistentie en validiteit van het examen gewaarborgd, wat essentieel is voor eerlijke en objectieve toetsing.

De voordelen van toetstermen en toetsmatrijzen

Het voordeel van toetstermen en toetsmatrijzen voor examenkandidaten is dat ze duidelijkheid en transparantie bieden over wat er van hen wordt verwacht tijdens het examen. Kandidaten weten welke onderwerpen getoetst kunnen worden, in welke verhouding en op welk kennisniveau. Dit stelt hen in staat om gericht te studeren en zich te concentreren op de belangrijkste aspecten van het examen. Bovendien geven toetstermen examenkandidaten inzicht in de specifieke kennis en vaardigheden die ze moeten beheersen om uiteindelijk ook in de praktijk aan de slag te kunnen. Kortom, toetstermen en toetsmatrijzen dragen bij aan een eerlijk en transparant toetsingsproces.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen met examenontwikkeling?

Wil je meer weten over hoe wij jou kunnen helpen met examenontwikkeling? Onze ontwikkelaars en onderwijskundigen staan klaar om al je vragen omtrent dit onderwerp te beantwoorden. Neem daarnaast een kijkje op onze kennisbank voor meer inspiratie.

Aan de slag met het ontwikkelen van toetsvragen?

Wij helpen graag.